Pressmeddelande: Förbundet Unga Forskare startar projektet Vetenskapstävlingar

Förbundet Unga Forskare startar en ny verksamhet för att marknadsföra vetenskapstävlingar för skolelever, i syfte att öka ungdomars deltagande i Sveriges vetenskapstävlingar.

Projektet kallas helt enkelt "Vetenskapstävlingar" och drivs till stor del av många tidigare OS-medaljörer och svenska mästare i bland annat matematik, programmering, fysik, biologi, lingvistik, astronomi, teknik, och filosofi.

Syftet är att hjälpa tävlingarna, som oftast arrangeras helt ideellt, att nå ut till fler ungdomar och lärare. Ofta räcker inte tid och resurser till marknadsföring, och man når därför inte ut till alla elever som skulle kunna vara intresserade.

– Deltagarna i vetenskapstävlingar blir senare några av de duktigaste studenterna och, i förlängningen, några av de mest eftertraktade på arbetsmarknaden. Därför är dessa tävlingar ett oerhört viktigt sätt att motivera, inspirera och utbilda svenska elever och studenter på. Dessutom är det otroligt kul att vara med och tävla, säger Oskar Werkelin Ahlin, mjukvaruingenjör vid Spotify och nordisk mästare i programmering.

Vetenskapstävlingars hemsida, www.vetenskapstävlingar.se, innehåller information om de svenska tävlingarna och blir en del i arbetet att i kombination med inspirerande besök och temadagar göra fler elever och lärare uppmärksamma på de möjligheter att tävla som finns i vårt land.

Projektet startades av Mikael Ingemyr -- styrelseledamot i Vetenskap & Allmänhet, tidigare projektledare för sommarforskarskolan Research Academy for Young Scientists, och vinnare av Astronomiolympiaden och European Union Science Olympiad. Han efterträds som projektledare av Johan Sannemo, svensk mästare i programmering och matematik, numera chefsdomare i Programmeringsolympiaden.

– Om man gillar fotboll eller ishockey så är det självklart att man kan utöva det intresset på fritiden och tävla inom det. Om man däremot gillar exempelvis fysik så tror de flesta att det bara är något man gör i skolan. Men vetenskapligt intresserade ungdomar kan också tävla och vinna medaljer inom sitt intresseområde, och få nya vänner över hela Sverige och världen, säger Mikael Ingemyr.

Kontaktuppgifter:
Grundare och avgående projektledare: Mikael Ingemyr, mikael.ingemyr@ungaforskare.org
Tillträdande projektledare: Johan Sannemo, johan.sannemo@ungaforskare.org, 076-774 26 47