Databävern

Vad är Databävern?

Databävern är en årlig problemlösningstävling inom datavetenskap och IT.
Den är öppen för alla elever från grundskolan ända upp till gymnasiet.
Tävlingen hålls den andra veckan i novemeber i många länder runt om i världen.
Den är helt gratis att vara med i, och man tävlar på de deltagande
skolorna efter att en lärare har anmält skolan.

Hur går tävlingen till?

Tävlingen består av ett antal datavetenskapliga flervalsuppgifter som man svarar på under en
begränsad tid på en dator, via ett Internetbaserat tävlingssystem. Efter
tävlingveckans slut sammanfattas resultaten och resultaten meddelas till
de olika skolorna samt läggs upp på hemsidan. Man behöver alltså inte
programmera något eller ha så mycket förkunskaper inom datavetenskapen
- det räcker med en god problemlösningsförmåga!

För att tävla behöver en lärare på din skola anmäla sig som ansvarig lärare
på Databäverns hemsida.

Varför ska jag tävla i Databävern? (För elever)

Att tävla i Databävern är inte bara kul och ger dig möjlighet att vinna fina priser,
utan är också väldigt lärorikt. Du får en möjlighet att utveckla ditt sinne för
logisk och matematisk problemlösning inom ett väldigt viktigt område som
de senaste åren växt explosionsartat - datavetenskap och IT.

Varför ska min klass tävla i Databävern? (För lärare)

Syftet med tävlingen är att öka elevernas intresse för datavetenskap och IT
på ett roligt och lärorikt sätt. Varje uppgift har en detaljerad beskrivning
av de bakomliggande datavetenskapliga idéerna vilket kan användas för
fortsatt diskussion i klassrummet.

Beroende på vilken årskurs man går i är de uppgifter man får olika svåra.
För dig som lärare kan tävlingen alltså med fördel användas för att
introducera datavetenskap till dina elever på en nivå som är anpassad just
för den åldersklass du undervisar.

Historia

Den första omgången av tävlingen arrangerades i Litauen 2004, och har sedan
dess växt till att 2012 ha hela 500 00 deltagande elever.

Tävlingen arrangerades i Sverige för första gången 2012, av lärare från
olika gymnasier och högskolor runt om i landet.

Information

Tävling
Databävern

Internationell tävling
Bebras International Contest

Arrangör
KTH, Lunds universitet, Linköping universitet, Åbo Akademi, och Forsmarks skola

Besök hemsidan