European Union Science Olympiad

Vad är EUSO?

EUSO (European Union Science Olympiad) är en tävling i fysik, kemi och biologi för elever i nian och första året på gymnasiet*. Tävlingen är också Sveriges uttagning till den europeiska finalen av EUSO: en lagtävling i fysik, kemi och biologi för alla länder i EU.

Hur går tävlingen till?

Tävlingen börjar med ett flervalsprov lokalt på alla anmälda skolor i oktober/november, med frågor av typen:

”LHC” står för Large Hadron Collider.
Vilken av nedanstående partiklar är en hadron? Ringa in rätt svar!
a) fotonen b) kvarken c) elektronen d) protonen

 

Uttagningstävling 2013

Omkring 20 elever tas därefter ut till den nationella finalen i januari/februari på Tekniska Museet i Stockholm. Uppgifterna är där av mer experimentell karaktär och utförs i grupper om tre personer. Exempelvis kan det handla om mikroskopering av rödlök eller avsvalninghastigheten hos falukorvar.

Utifrån de demonstrerade naturvetenskapliga kunskaperna och förmågan till lagarbete tas sex elever ut till den internationella tävlingen senare på våren. Innan tävlingen får de tävlande deltaga i ett tränigsläger.

Varför ska jag tävla i EUSO?

EUSO är ett utmärkt sätt att testa och utveckla sina kunskaper och sin problemlösningsförmåga i såväl kemi, fysik som biologi. Sverigefinalen, träningslägret och den internationella finalen är dessutom utmärkta forum för att träffa andra naturvetenskapligt intresserade ungdomar.

Vad gör jag för att vara med?

Prata med din lärare och be hen anmäla din skola på EUSO:s hemsida, där det också finns mer information och tidigare prov.

Historia

EUSO grundades 2003 av Dr. Michael A. Cotter och Sverige har deltagit ända sedan dess. I Sverige arrangeras tävlingen av

  • Svenska Kemistsamfundet
  • Biologilärarnas förening
  • Svenska Fysikersamfundet
  • Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT) (tillfälligt vakant)
  • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  • Nationellt Resurscentrum för Fysik
  • Kemilärarnas Resurscentrum

*egentligen elever som fyller högst 17 år under tävlingsåret.

Information

Tävling
EUSO

Internationell tävling
European Union Science Olympiad (EUSO)

Arrangör
LMNT, Kemistsamfundet, Fysikersamfundet, Biologilärarnas förening, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Kemilärarnas resurscentrum, och Nationellt resurscentrum för fysik

Besök hemsidan