FIRST LEGO League

Vad är FIRST LEGO League?

FIRST LEGO League är ett teknik- och kunskapsprojekt där de deltagande lagen blir utmanade med verklighetsnära problem.
• FLL är till för pojkar och flickor i åldern 10-16 år
• Rekommenderad lagstorlek är 10-12 deltagare.
• Alla lag ska ha minst en vuxen lagledare.
• Både skollag och fritidslag kan delta. Det krävs inga förkunskaper. 
• Projektperioden är max 8 veckor.
• Projektet har två huvuddelar; en forskningsuppgift och en teknikuppgift.  Utöver det ska laget också marknadsföra sig själva och projektet.
 

Vad lär sig deltagarna

FLL utmanar barnen till att tänka som forskare och ingenjörer. I forskningsuppgiften ska lagen formulera en problemställning, för att sedan hitta en lösning. Lagen ska också bygga, testa och programmera en självstyrande robot med hjälp av LEGO MINDSTORMS för att lösa robotuppdragen.
 

Årets tävling

I FLL deltar mer än 230 000 barn från över 70 länder. I år är uppgiften att tänka ut hur framtidens skola och klassrum ser ut. Vad ska det innehålla? Hur arbetar man där? Var med oss när vi finner svar på dessa frågor 2014.

Förbered er för en helt ny klass - FLL WORLD CLASS!

Information

Tävling FIRST LEGO League

Internationell tävling FIRST LEGO League

Arrangör Stiftelsen FIRST Scandinavia

Besök hemsidan