Högstadiets matematiktävling

Fjorton barn har tillsammans 104 glasskulor. Varje barn har minst en kula. Visa att minst två barn har lika många kulor.

HMT-kval 1998/1999, uppgift 2

En loppa sitter på tallinjen. I ett hopp kan loppan förflytta sig till en punkt på avståndet 1 eller 5, åt vänster eller åt höger, från den punkt där den sitter. Loppan vet att i alla punkter med tal delbara med 5 (det vill säga 0, ±5, ±10, ±15 och så vidare) finns det lim där hon kan fastna, och därför undviker hon att hamna i dessa punkter. Kan loppan i precis 2000 hopp förflytta sig från punkten 23 till punkten 24?

HMT-final 1999/2000, uppgift 3

Vad är HMT?

HMT (Högstadiets matematiktävling) är en matematiktävling för högstadieelever med syfte att ”stimulera intresset för matematik och matematikstudier bland grundskoleeleverna”. Den är inspirerad av Skolornas matematiktävling, och har ett liknande upplägg. Problemen i HMT skiljer sig från den vanliga skolmatematiken så att det ofta är problemlösningsförmåga och kreativitet som krävs för att lösa dem snarare än rena mattekunskaper.

Hur går tävlingen till?

Tävlingen genomförs i två omgångar, en kvalomgång och en final.

Kvalet genomförs ute på skolorna i november. Det går ut på att man får ett blad med sex uppgifter att lösa på två timmar. Lösningarna poängsätts sedan med 0-3 poäng efter hur bra de är. Proven rättas av en lärare på skolan och de med 9 poäng eller mer skickas in för kontrollrättning. De ca 50 bästa i hela landet tas ut till finalen.

Finalen hålls på Danderyds gymnasium i januari. Upplägget är ungefär samma som kvalet, sex frågor fast lite svårare och nu på tre timmar. Poängsättningen är 0-7 poäng. Sedan är det lunch, föreläsningar i aulan och prisutdelning.

Lagtävling

Lagtävlingen i HMT är en del av kvalet. Den går till så att de tre bästas poäng från varje skola räknas samman och det är den summan som skolan tävlar med. Laget väljs alltså inte ut i förväg, och de som ingår i laget behöver inte göra något mer än att skriva kvaltävlingen. Däremot brukar det finnas pris för det bästa laget.

HMT_2011

Prisutdelning i finalen 2010/2011

Varför ska jag delta?

Problemen i HMT är någonting helt annat än den vanliga skolmatematiken. Att delta i HMT är ett sätt att utmana sin problemlösningsförmåga och förmåga att resonera och tänka logiskt. Men det är också ett sätt att testa på en helt annan sorts matematik än den som ryms i skolan. Om man går vidare får man dessutom chansen att träffa andra matematikintresserade.

Vad gör jag för att vara med?

Om din skola redan deltar i HMT är det bara att säga till din mattelärare att du vill vara med. Annars, se deras hemsida.

Arrangörer

Tävlingen anordnas av en tävlingskommitté ledd av Susanne Gennow. Den sponsras även av Bokförlaget Natur och Kultur och Danderyds gymnasium.

Information

Tävling
Högstadiets matematiktävling

Arrangör
Danderyds Gymnasium

Besök hemsidan