International Young Physicists’ Tournament

Vad är IYPT?

IYPT (International Young Physicists’ Tournament) är en experimentell fysiktävling. Under några månader får man arbeta med ett av 17 givna problem. På själva tävlingsdagen ska man sedan presentera lösningen på det problem man valt så bra som möjligt och också opponera på någon annans problem. Större delen av arbetet sker alltså innan själva tävlingsdagen. IYPT är också namnet på den internationella tävling (med ungefär samma upplägg) som svenska IYPT är uttagning till.

Hur går tävlingen till?

I augusti varje år publiceras de 17 problemen. De är ofta ganska öppna frågor som kan lösas experimentellt, som till exempel:

Freezing droplets
Place a water droplet on a plate cooled down to around -20 °C. As it freezes, the shape of the droplet may become cone-like with a sharp top. Investigate this effect.
Problem 8 – IYPT 2014

Bouncing ball
If you hold a Ping-Pong ball above the ground and release it, it bounces. The nature of the collision changes if the ball contains liquid. Investigate how the nature of the collision depends on the amount of liquid inside the ball and other relevant parameters.
Problem 3 - IYPT 2013

Man väljer sedan ett av dessa problem att arbeta med, detta kan göras individuellt eller i grupp. Om det är första gången man är med kan det vara lättare att jobba tillsammans med någon.

När man valt ett problem har man några månader på sig att förbereda sig. För att det ska vara lite lättare att komma igång finns ett reference kit med bra länkar och artiklar som man kan kolla på. För att delta ska man i november/december skicka in en sammanfattning på en sida av vad man gjort. Utifrån den tas de tävlande i kvalet ut.

Om man blir uttagen får man i januari/februari åka till Lund eller Malmö för att tävla med sitt problem. Tävlandet består av fysikdueller där en presentatör ”duellerar” mot en opponent.

Mer om tävlingsformatet

I fysikduellen finns tre parter: presentatören, opponenten och utvärderaren. I svenska tävlingar används inte utvärderaren. Fysikduellen bedöms av en jury. Varje domare ger poäng mellan ett och tio till presentatören och opponenten separat, presentatörens poäng multipliceras med tre och opponentens med två. En beskrivning av vad som förväntas av de olika rollerna finns här.

Pressentatören ska presentera det problem hen har arbetat med de senaste månaderna och opponenten ska opponera på det. Opponenten brukar få veta vem hen ska opponera på en tid innan själva tävlingen så att hen hinner läsa in sig på det problemet. Målet för opponenten är inte att mosa sönder arbetet utan skapa en givande diskussion om problemet och fysiken. Opponenten ska visa både vad som är bra och vad som är dåligt med presentatörens lösning.

Själva duellen är uppdelad i ett antal steg med mycket strikt hållna tidsgränser, som dock kan variera något från år till år. Processen leds av en jurymedlem.

 • Presentatören får ett par minuter på sig att förbereda sig, ex koppla in dator med powerpoint och så vidare.
 • Presentatören presenterar sitt arbete (ca 12 minuter)
 • Opponenten ställer klargörande frågor till presentatören (ca 2 min)
 • Opponenten får förbereda oppositione (ca 3 minuter)
 • Opposition (ca 14 min)
  • Opponenten utvärderar presentationen, både bra och mindre bra saker ska lyftas fram med den experimentella såväl som den teoretiska delen (max 4 min)
  • Diskussion mellan presentatör och opponent
 • Opponenten summerar diskussionen (ca 1 min)
 • Presentatören summerar diskussionen (ca 2 min)

Under hela denna tid har en jury lyssnat och antecknat. Efter duellen får de ett par minuter på sig att ställa frågor till både presentatör och opponent innan de ska sätta poäng. De jurymedlemmar med lägst och högst poäng brukar också behöva motivera sig.

De tio bästa från kvalet går vidare till nästa omgång. De som går vidare får varsitt nytt problem att jobba med själva, som de sedan tävlar med i finalen i maj/juni.

Påsklovs- och träningsläger
På påsklovet brukar de som gått vidare till final i IYPT samlas på Malmö Borgarskola och arbeta med sina problem tillsammans, det brukar även tillkallas experter från Lunds universitet som hjälper till vid denna tidpunkt.

Efter finalen brukar det också hållas ett sommarträningsläger där IYPT-intresserade, finalister såväl som övriga intresserade, hjälps åt med de sista förberedelserna inför den internationella tävlingen.

Varför ska jag delta?

Om du funderar på en karriär inom någon typ av forskning är deltagande i IYPT en erfarenhet du med säkerhet kommer ha nytta av. Genom IYPT kan unga naturvetenskapsintresserade testa på något som liknar riktig forskning redan under gymnasiet. Dessutom utan de krav på att prestera något som man förföljs av i arbetslivet.

Upplägget i IYPT liknar också mycket det i gymnasiearbetet så för de som går i trean är ett IYPT-projekt ett bra alternativ till gymnasiearbete.

Arrangörer

Huvudarrangör är Kim Freimann vid Malmö Borgarskola. För detaljer, se deras hemsida.

Information

Tävling
International Young Physicists’ Tournament

Internationell tävling
International Young Physicists’ Tournament, IYPT

Arrangör
Svenska Fysikersamfundet, och Nationellt Resurscentrum för Fysik

Datum för kvaltävlingen
00 månad, 2014

 

Besök hemsidan