Kängurutävlingen

tävla | diskutera | utveckla | fördjupa

Alex tänder ett stearinljus var tionde minut. Det tar 40 minuter för ett ljus att brinna ner. Hur många ljus brinner 55 minuter efter att Alex tände det första?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Kängurutävlingen 2013 – Cadet, uppgift 10

Talet n är det största positiva heltal för vilket 4n är ett tresiffrigt tal och talet m är det minsta positiva heltal för vilket 4m är ett tresiffrigt tal. Vilket värde har 4n-4m?
A) 900 B) 899 C) 896 D) 225 E) 224

Kängurutävlingen 2013 – Junior, uppgift 5

Kängurutävlingen stimulerar intresset för matematik genom bra problem som väcker nyfikenhet och lust att lära matematik. Det är inte en elittävling, utan en tävling för alla elever, från förskole­klass till gymnasiet. Det kostar ingenting att delta.

Eleverna får under tävlingen lösa problemen enskilt, men det finns svarsalternativ att välja mellan så inga lösningar behöver presteras. Tävlingsdelen är dock endast en del av helheten.

Efter tävlingen är tanken att man tillsammans ska arbeta vidare med problemen, och att proble­men ska utgöra underlag för många intressanta lektioner. Ett speciellt material med förslag på undervisning utifrån problemen tas fram varje år, fritt att användas av alla. Kängurutävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet.

Kängurun är resultatet av ett internationellt samarbete inom organisationen Kangourou sans Frontières (känguru utan gränser). Den genomförs alltid tredje torsdagen i mars i ca 50 länder och 2013 deltog drygt 6 miljoner elever. Den svenska tävlingen arrangeras av NCM och SKM och förra året deltog ca 140 000 elever.

Underbart rolig tävling! Flera elever som inte gillar matte i vanliga fall tyckte nu att matte blev det roligaste ämnet. Dessutom utmärkte sig andra elever än de som i ”vanliga” matteprov får flest rätt. Väldigt inspirerande och uppmuntrande!

Information

Tävling
Kängurutävlingen

Arrangör
Nationellt Resurscentrum för Matematikutbildning

Besök hemsidan