För lärare

Vill du som lärare engagera fler elever att fördjupa sig i ditt ämne? Att delta i en vetenskapstävling är inte bara roligt och inspirererande för dina elever, utan kan också ge dig undervisningsmaterial i världsklass.

Varför ska vi delta i en vetenskapstävling?

I Sverige arrangeras varje år många tävlingar inom olika områden inom naturvetenskap, teknik, och matematik. Dessa tävlingar engagerar över 100 000 svenska ungdomar varje år. Enormt mycket arbete läggs ner av arrangörerna för att förbereda tävlingarna. Tack vare detta får du som lärare resurser i världsklass som kan användas i klassrummet, både under och efter en tävling. Att vara med i en tävling tränar dina elevers problemlösningsförmåga på ett ypperligt sätt. Tävlingarna uppskattas ofta av deltagarna och kan väcka ett intresse för att fördjupa sig i ämnet. Efter en tävling kan uppgifterna med fördel användas som diskussionunderlag i klassrummet för fortsatt träning i problemlösning.

Det låter jättebra! Hur kan min klass delta?

På den här hemsidan hittar du information om tävlingar på gymnasienivå och högstadienivå, t.ex. kalender över tävlingsdatum. Du kan läsa lite kort om hur varje tävling går till och hur man deltar. Oftast måste en lärare vara ansvarig för skolans deltagande och ta emot träningsmaterial från arrangörerna och se till så att tävlingen kan genomföras på skolan, men det beror på tävlingen. Vissa tävlingar sker på annan plats, utanför skolan, och vissa anmäler eleven sig själv till. Som lärare har du en viktig roll för att informera och uppmuntra dina elever att delta i tävlingarna.

Jag vill veta mer. Vart kan jag vända mig?

Om du undrar något specifikt om en viss tävling kan du oftast kontakta arrangören direkt via tävlingens hemsida.

Mer information om oss eller vetenskapssport i allmänhet finns på sidan Om Vetenskapstävlingar eller så kan du kontakta oss.

Vi kommer gärna ut till din skola för att informera om vetenskapstävlingar och inspirera dina elever till att själva deltaga. Tycker du att det låter intressant kan du läsa mer under skolbesök.

Vi arrangerar också olika evenemang, där får man träffa tidigare deltagare och tävlingarnas arrangörer. Vill du veta mer om hur tävlingarna upplevdes av de som faktiskt var med, eller är nyfiken i allmänhet på tävlingars upplägg är du välkommen på ett sådant.