Om Vetenskapstävlingar

Vetenskapstävlingar vill ge Sveriges ungdomar möjligheten till en inspirerande, utvecklande och rolig fritid genom att öka deltagandet i svensk vetenskapssport.

Vad är vetenskapssport?

Vetenskapssport handlar om att tävla i vetenskap. I Sverige anordnas ett stort antal tävlingar inom naturvetenskap, teknik, och matematik för ungdomar, varje år. Idag är traditionen inte så stark på svenska skolor att ställa upp i dessa tävlingar. Många känner inte ens till att tävlingarna finns, trots att vetenskapssporten varje år engagerar fler ungdomar än vad t.ex. Scouterna gör.

Vad är Vetenskapstävlingar?

Vi är en nationell verksamhet inom Förbundet Unga Forskare, och består till stor del av tidigare deltagare i olika tävlingar. Vi startade denna verksamhet för att så många som möjligt ska få samma chans till inspiration, lärande och gemenskap som vi har fått från vetenskapssporten. Verksamhetens syfte är att öka deltagandet i svenska vetenskapstävlingar inom naturvetenskap, teknik, och matematik.

Vad gör vi?

Vår vision är att vetenskapssport ska bli en av Sverige största fritidsaktviteter. För att uppnå det försöker vi sprida information om vetenskapssport på olika sätt, bl.a.:

  • Denna hemsida som samlar information om tävlingarna som arrangeras
  • Informationsutskick till Sveriges skolor
  • Träffa ungdomar på olika evenemang inom Förbundet Unga Forskare
  • Åka ut till skolor och hålla informationsföreläsningar
  • Anordna inspirationsträffar för allmänheten med deltagare och arrangörer av tävlingar

Vill du jobba med oss?

Om du är arrangör för en nationell och årlig tävling inom naturvetenskap, teknik, eller matematik, och vill att vi ska sprida information om din tävling till högstadiet eller gymnasiet, ta kontakt med oss.

Om du inom näringslivet vill sponsra en vetenskapstävling eller hjälpa oss arrangera ett inspirerande evenemang om vetenskapssport kan du antingen kontakta tävlingen du vill sponsra direkt, eller kontakta oss så kan vi hjälpa dig komma i kontakt med tävlingarnas arrangörer.