Pythagoras Quest

Vad är Pythagoras Quest?

Pythagoras Quest är en lagtävling i matematik för högstadieskolor i hela Sverige och arrangeras av Malmö Borgarskola och Sydsvenska Handelskammaren. Anmälan görs på tävlingens hemsida, pythagorasquest.se under höstterminen.

Hur fungerar Pythagoras Quest?

Pythagoras Quest består av tre moment: en kvaltävling som avgör vilka lag (skolor) som går vidare till distriktsfinal som i sin tur avgör vilka lag som går vidare till en riksfinal på Malmö Borgarskola sista fredagen i maj.

Kvaltävlingen anordnas på de deltagande högstadieskolorna någon gång i vecka 4. Alla elever som är intresserade på skolan får delta under den timmen som anvisats av kontaktpersonen (läraren som anmält skolan). Tävlingen är individuell och består av 15 matematikuppgifter alla med 5 svarsalternativ. De tre bästa elevernas (=Lag 1) poäng adderas och denna summa utgör skolans resultat. Varje skola kan delta med max två lag (Lag 2 = elev 4-6). Ett lag kan få maximalt 3•15 = 45 poäng

Distriktsfinal anordnas på gymnasieskolor i 16 olika län. Tävlingsledarna på gymnasieskolorna avgör själva var poänggränsen går för deltagande på distriktsfinalen. I distriktsfinalen tävlar de deltagande skolorna i lag. Både svar och lösningar till uppgifterna bedöms i denna final. De tre bästa lagen får priser (pengar). Det segrande laget i distriktet går till riksfinal i Malmö.

Riksfinalen anordnas av Malmö Borgarskola och Sydsvenska handelskammaren i Malmö Borgarskolas lokaler med prisutdelning i energibolaget Eons lokaler. Tävlingens form är likartad distriktfinalens men med snäppet svårare uppgifter.

Historia

Pythagoras quest startade 2005 som ett projektarbete i matematik för elever på Malmö Borgarskola. De kontaktade stans högstadieelever och anordnade Pythagoras Quest för Malmös högstadieelever. En lärare tog över och 2007 var skolor i hela Skåne involverade. Vi är nu uppe i 16 län från Skåne till Norrbotten och förra året deltog över 330 skolor i hela Sverige.

Information

Tävling
Pythagoras Quest

Arrangör
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Malmö Borgarskola, E.ON i Sverige, och Epsilon

Besök hemsidan