RoboCup Junior

Vad är RoboCup Junior?

RoboCup Junior är en robottävling där barn och ungdomar tävlar i konstruktion och programmering av robotar. Tävlingen är öppen för ungdomar upp till och med 19 år. Det är främst skolor som deltar, men även kompisgäng och olika tekniklubbar är välkomna. Så unga barn som sjuåringar har deltagit och lyckats väl!

Tävlingen fungerar också som Sveriges uttagning till den internationella finalen i RoboCup Junior, där även RoboCup Major arrangeras med universitetslag och den senaste forskningen inom robotik. Tävlingen arrangeras helt ideellt både i Sverige och internationellt.

Hur gör man om man vill delta i RoboCup Junior?

RoboCup Junior arrangeras varje vår vid Linköpings Universitet. Det finns även regionala tävlingar på vissa ställen i Sverige, där man kan vinna resa och plats till finalen i Linköping, men tävlingen i Linköping är öppen för alla som vill delta.

Anmälan öppnar på RoboCup Juniors hemsida efter nyår.

Varje lag måste minst bestå av 2 deltagare. Det finns två ålderklasser:

 • Primary där alla i laget är upp till och med 14 år (den 1 Juli).
 • Secondary där minst en deltagare är över 14 år (den 1 Juli).

Vad tävlar man i?

RoboCup Junior består i Sverige av två olika kategorier. Varje lag kan endast delta i en tävling, men en ansvarig mentor/lärare kan ha lag i flera tävlingar.

De två kategorierna är Dance eller Rescue:

 • I Dance ska deltagarna konstruera och programmera ett uppträdande med robotar. Det kan vara en dans, men också till exempel en kort teaterpjäs. Stor vikt läggs vid kreativitet, men även hur roboten fungerar! Alla upträdanden bedöms av en jury som även genomför individuella intervjuer med lagen där de får förklara sina lösningar. Både bedömning av uppträdanden och intervjuer följer en färdig poängmall som lagen vet om i förhand och det är utifrån denna poängmall som vinnarna utses.
 • I Rescue ska deltagarna konstruera och programmera en robot som kan hitta skadade människor i ett katastrofområde. Rescue finns i två varianter, Rescue Follower och Rescue Maze, där man väljer en som man ställer upp i. Lagen vet på förhand vilka svårigheter som roboten kan komma att stöta på, men inte exakt i vilken ordning eller hur banan är utformad. Varje avklarad svårighet ger poäng och den med högst sammanlagd poäng vinner.

Hur bygger man en robot?

I RoboCup Junior finns det inga begränsningar i vilket material man får använda (undantaget eldkastare då ... ) vilket ger lagen stor frihet. Många grundskolor använder Lego Mindstorms för att det är enkelt att komma igång med, men det är som sagt inget krav. Nu börjar fler och fler skolor köpa in 3D skrivare och det blir vanligare med utskrivna delar.

Vi har också sett lag i Dance som använder slöjdlektionerna till att bygga stora dockor i trä som de sedan syr kläder till. Dessa kan motoriseras med hjälp av till exempel Lego Mindstorms och programmeras med ett grafiskt språk (t.ex. Scratch eller NXT-G).

Det behöver inte vara dyrt att bygga en robot. Många delar kan återanvändas efter tävlingen till nya robotar också!

För mentorer brukar det räcka med 60 minuters introduktion till Lego Mindstorms och eget testande för att sedan kicka igång eleverna. Eleverna lär sig snabbt på egen hand och det är trots allt inte mentorn som ska bygga och konstruera roboten. Dock är det bra om läraren finns på plats så att det inte utbryter lego-krig i klassrummet! ;)

Vad lär sig deltagarna?

Några av de ämnen som man utvecklar genom att delta i tävlingen är (inom parantes anges motsvarande skolämne):

 • Att designa och konstruera robotar är en kreativ syssla. (Estetisk verksamhet)
 • Uppfinna nya saker och lösningar på problem (Entreprenörskap, Innovation)
 • Samarbete med andra i laget. Ta till vara på allas kompetens. (Övergripande)
 • Presentationsteknik för intervjuerna där de ska förklara roboten (Svenska, Kommunikation)
 • Vinnarna får chansen att träffa elever från andra länder (Engelska, Internationellt samarbete)
 • Räkna på tid, vinklar, procent och decimalräkning (Matematik)
 • Konstruktion av robotar är en praktisk uppgift (Slöjd, Teknik, CAD)
 • Programmering och logiskt tänkande. Hur ska roboten reagera i olika situationer? (Datorkunskap)
 • Elektronik för att koppla sensorer och motorer (Teknik, Fysik)
 • Beräkning av tyngdpunkt, mekanik, etc. (Fysik)

Historia

RoboCup Junior startade redan 1998 med en demonstration i Paris. 1999 arrangerade Stockholm den första internationella finalen i RoboCup Major där det även fanns workshops för RoboCup Junior. Sedan dess har RoboCup Junior arrangerats varje år i många olika länder.

2009 arrangerade Uppsala Universitet den första svenska uttagningen till RoboCup Junior, och sedan 2013 har robotföreningen vid Linköpings Universitet stått som värd för den svenska finalen.

Kreativum i Blekinge har arrangerat regionala tävlingar sedan 2010 och de var även värd för den svenska finalen 2012.

Information

Tävling
RoboCup junior

Internationell tävling
RoboCup junior

Arrangör
Linköpings universitet

Besök hemsidan