Skolbesök

Vi erbjuder inspirationsföreläsningar och besök på skolor runt om i landet, med tidigare tävlingsdeltagare och medlemmar ur projektgruppen för Vetenskapstävlingar.

Om du som rektor eller lärare vill att vi ska komma och hålla ett föredrag om vetenskapssport för era elever, eller har något annat förslag på vad vi skulle kunna göra under ett besök på er skola får ni väldigt gärna kontakta oss med förslag på arrangemang och tid.