Wallenbergs fysikpris

Wallenbergs fysikpris (tidigare Skolornas fysiktävling) är en fysiktävling som anordnas av Svenska Fysikersamfundet med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiets naturvetenskaps- eller teknikprogram (eller annat program med fysik). Tävlingen består av en kvalificeringstävling och en finaltävling. Kvalificeringstävlingen äger rum på respektive gymnasieskola. Tävlingen sker individuellt, men priser delas också ut till bästa skollag. Varje skolas tre bästa deltagare utgör skolans lag. En lista med aktuella prissummor finns här (pdf).

Wallenbergs fysikpris är svensk uttagning till den internationella fysikolympiaden, men också en breddtävling i fysik. Någon fullständig resultatlista publiceras ej efter kvalificeringstävlingen. Den resultatlista som publiceras innehåller de sex bästa skolorna samt namn och poäng för de 12-15 bästa som går vidare till finalen.

De som går vidare till finalen får åka till Göteborg för finalvecka med experimentell final och för teorifinal. Resultaten från den experimentella finalen och teorifinalen läggs samman och de fem bästa i finaltävlingen får sedan representera Sverige i den internationella fysikolympiaden (IPhO) där cirka 80 länder brukar delta.

Information

Tävling
Wallenbergs fysikpris

Internationell tävling
International Physics Olympiad (IPhO)

Arrangör
Svenska Fysikersamfundet

Besök hemsidan